Revista Galega de Dereito Social

La Revista Galega de Dereito Social es una publicación científica editada por el Consello Galego de Relacións Laborais.

Núm. 20 (2024): EXTRAORDINARIO. MATERIA RETRIBUTIVA: CUESTIONES DE ACTUALIDAD

Tabla de contenidos

Tribuna

Consello Galego de Relacións Laborais
9-11

ARTÍCULOS

Jaime Cabeza Pereiro
13-38
Xosé Manuel Carril Vázquez
39-71
Consuelo Ferreiro Regueiro
73-101