A construción do piar europeo de dereitos sociais. Da proposta Juncker (9.9.2015) á recomendación da Comisión Europea (26.4.2017). Máis Europa social ou reordenación do marco normativo vixente?

Eduardo Rojo Torrecilla

Resumo


O artigo procede ao estudo do Piar Europeo de Dereitos Sociais, dende o seu punto de partida en setembro de 2015 ata a aprobación dunha Recomendación da Comisión Europea en abril de 2017. É obxecto de atención o contido do Piar, que novidades introduce con respecto ao marco normativo europeo vixente en materia de política social. Constátanse as limitacións respecto á ampliación competencial, dada a distribución de competencias que establece a normativa comunitaria entre a Unión e os Estados membro, e ao mesmo tempo sinálanse as novidades soft law que incorpora o Piar.


Palabras clave


Unión Europea, Piar, Tratado, dereitos, traballadores, cidadáns

Texto completo:

PDF PDF (Español (España))

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017