Limitacións á incorporación de persoal laboral no sector público. Regras de subrogación e emprego público

Lourdes López Cumbre

Resumo


A Lei de Orzamentos Xerais incluíu unha limitación que afecta os traballadores daquelas contratas ou concesións que finalizan a súa vixencia ou son rescindidas pola Administración. Nos actuais procesos de reversión, esta norma ten unha incidencia directa tendo en conta que podería significar a limitación -mesmo prohibición- destas decisións. Con todo, a lei admite a aplicación das garantías laborais derivadas da sucesión de empresa. Esta análise expón as claves para interpretar unha norma aparentemente contraditoria, mesmo coa posibilidade de que se cre unha nova figura, a do traballador non empregado público.

Palabras clave


Reversión, subrogación, garantías laborais, empregado público, limitación á contratación

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017